خرید خودرو نیسان در استان تهران

نیسان، پاترول دو در، 1377 اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 1 ساعت پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، جوک، 2016 اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 ساعت پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، جوک، 2017 اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 ساعت پیش

کارکرد
حواله
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ماکسیما، 1382 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 16 ساعت پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، جوک، 2017 اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ماکسیما، 1389 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
229,000 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ماکسیما، 1383 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، وانت زامیاد، 1398 اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1398

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,700,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ماکسیما، 1389 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، جوک، 2017 اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
332,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، جوک، 2017 اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
362,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2018 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
835,000,000
منبع آگهی
otex.ir