خرید خودرو در استان سمنان

دنا، پلاس، 1397 اُتکس

دنا، پلاس، 1397

سمنان - 4 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، ریو (مونتاژ)، 1387 اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

سمنان - 4 هفته پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، ریو (مونتاژ)، 1387 اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

سمنان - 4 هفته پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تویوتا، کرولا XLI، 2016 اُتکس

تویوتا، کرولا XLI، 2016

سمنان - 4 هفته پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 323، 1383 اُتکس

مزدا، 323، 1383

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
156,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 405 GLX، 1389 اُتکس

پژو، 405 GLX، 1389

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، پارس ELX، 1395 اُتکس

پژو، پارس ELX، 1395

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 206 تیپ 2، 1388 اُتکس

پژو، 206 تیپ 2، 1388

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 405 SLX، 1394 اُتکس

پژو، 405 SLX، 1394

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
72,500,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX EF7، 1390 اُتکس

سمند، LX EF7، 1390

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تویوتا، کمری GLX، 2007 اُتکس

تویوتا، کمری GLX، 2007

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1386 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir