خرید خودرو هیوندای جنسیس در استان مازندران

هیوندای، جنسیس، 2013 اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، جنسیس، 2010 اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، جنسیس، 2009 اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، جنسیس، 2009 رکاب

هیوندای، جنسیس، 2009

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، جنسیس، 2013 اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir