خرید خودرو در استان خراسان رضوی

ساینا، EX اتوماتیک، 1396 تخت گاز

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
27,600,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
سمند، LX EF7، 1392 تخت گاز

سمند، LX EF7، 1392

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
برلیانس، V5، 1396 تخت گاز

برلیانس، V5، 1396

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رنو، تلیسمان E2، 2017 تخت گاز

رنو، تلیسمان E2، 2017

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
نیسان، ایکس تریل، 2016 تخت گاز

نیسان، ایکس تریل، 2016

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رنو، مگان 2000 (مونتاژ)، 1391 اُتکس

رنو، مگان 2000 (مونتاژ)، 1391

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
otex.ir
بنز، CLA250، 1392 ایران پلاک

بنز، CLA250، 1392

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
237,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
پژو، پارس، 1388 ایران پلاک

پژو، پارس، 1388

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
254,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
فولکس، ترانسپورتر، 1992 ایران پلاک

فولکس، ترانسپورتر، 1992

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رنو، تلیسمان E2، 2017 تخت گاز

رنو، تلیسمان E2، 2017

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
نیسان، ماکسیما، 1390 تخت گاز

نیسان، ماکسیما، 1390

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
نیسان، مورانو، 2008 تخت گاز

نیسان، مورانو، 2008

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com