خرید خودرو در استان خراسان رضوی

کیا، کادنزا، 2014 اُتکس

کیا، کادنزا، 2014

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
64,500 کیلومتر
قیمت
725,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 405 SLX، 1398 اُتکس

پژو، 405 SLX، 1398

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1398 اُتکس

سمند، LX، 1398

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1394 اُتکس

سمند، LX، 1394

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، پاترول چهار در، 1376 اُتکس

نیسان، پاترول چهار در، 1376

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1389 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
295,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 206 تیپ 5، 1395 اُتکس

پژو، 206 تیپ 5، 1395

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131SE، 1393 اُتکس

پراید، 131SE، 1393

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
جک، S5 اتوماتیک، 1397 اُتکس

جک، S5 اتوماتیک، 1397

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
10,200 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1390 اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1390

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، i20، 2015 اُتکس

هیوندای، i20، 2015

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، توسان، 2008 اُتکس

هیوندای، توسان، 2008

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir