خرید خودرو در استان گلستان

هیوندای، سوناتا، 2012 رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

گلستان - 8 ماه پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
چری، تیگو 5، 1397 اُتکس

چری، تیگو 5، 1397

گلستان - 8 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
228,500,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X50 اتوماتیک، 1395 اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

گلستان - 8 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رنو، تندر90 اتوماتیک، 1396 اُتکس

رنو، تندر90 اتوماتیک، 1396

گلستان - 8 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
93,500,000
منبع آگهی
otex.ir
هایما، S7، 1397 اُتکس

هایما، S7، 1397

گلستان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X50 اتوماتیک، 1395 اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

گلستان - 8 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سوناتا، 2007 اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

گلستان - 8 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ماکسیما، 1382 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

گلستان - 8 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سوناتا، 2006 اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2006

گلستان - 9 ماه پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
چانگان، ایدو، 2015 رکاب

چانگان، ایدو، 2015

گلستان - 9 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
نیسان، ماکسیما، 1388 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

گلستان - 9 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
183,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X50 اتوماتیک، 1395 اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

گلستان - 9 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir