خرید خودرو سمند در استان آذربایجان غربی

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1391 اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1391

آذربایجان غربی - 4 هفته پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1390 اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1390

آذربایجان غربی - 5 ماه پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
سمند، X7، 1385 اُتکس

سمند، X7، 1385

آذربایجان غربی - 8 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX توربو، 1396 اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1396

آذربایجان غربی - 8 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX توربو، 1396 اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1396

آذربایجان غربی - 8 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1384 اُتکس

سمند، LX، 1384

آذربایجان غربی - 9 ماه پیش

کارکرد
380,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1395 اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1395

آذربایجان غربی - 9 ماه پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX EF7، 1396 اُتکس

سمند، LX EF7، 1396

آذربایجان غربی - 9 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
73,500,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX EF7، 1397 اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

آذربایجان غربی - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1398 اُتکس

سمند، LX، 1398

آذربایجان غربی - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,500,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1398 اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1398

آذربایجان غربی - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
94,900,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1388 اُتکس

سمند، LX، 1388

آذربایجان غربی - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir