خرید خودرو در استان اردبیل

هیوندای، سانتافه، 2015 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اردبیل - 4 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2015 رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

اردبیل - 4 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
جیپ، صحرا، 1376 رکاب

جیپ، صحرا، 1376

اردبیل - 4 سال پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رنو، کولیوس، 2017 اُتکس

رنو، کولیوس، 2017

اردبیل - 4 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
540,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، مورانو، 2009 اُتکس

نیسان، مورانو، 2009

اردبیل - 4 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، کوپه، 2008 اُتکس

هیوندای، کوپه، 2008

اردبیل - 4 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، جنسیس، 2013 اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اردبیل - 4 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
525,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تیبا، صندوق دار، 1394 رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

اردبیل - 4 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سمند، X7، 1383 رکاب

سمند، X7، 1383

اردبیل - 4 سال پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، 132SL، 1391 رکاب

پراید، 132SL، 1391

اردبیل - 4 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
27,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
نیسان، ماکسیما، 1386 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

اردبیل - 4 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
بنز، CLA250، 1396 اُتکس

بنز، CLA250، 1396

اردبیل - 4 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir