خرید خودرو سمند در استان البرز

سمند، EL، 1387 اُتکس

سمند، EL، 1387

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1398 اُتکس

سمند، LX، 1398

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
107,500
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1389 اُتکس

سمند، LX، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
261,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1391 اُتکس

سمند، LX، 1391

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، X7، 1393 اُتکس

سمند، X7، 1393

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
66,500,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1398 اُتکس

سمند، LX، 1398

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1388 اُتکس

سمند، LX، 1388

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
218,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX، 1398 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1398

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
سمند، EL، 1383 اُتکس

سمند، EL، 1383

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1396 اُتکس

سمند، LX، 1396

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1392 اُتکس

سمند، LX، 1392

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX EF7، 1394 اُتکس

سمند، LX EF7، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir