خرید خودرو هیوندای جنسیس در استان البرز

هیوندای، جنسیس، 2010 رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، جنسیس، 2011 اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، جنسیس، 2013 اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، جنسیس، 2011 رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir