فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 145,000 کیلومتر قیمت : 162,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 4 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir