فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 145,000 کیلومتر قیمت : 162,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 4 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
530,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 3 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
2,050,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir