فروش دوو سیلو در تهران مدل 1379

کارکرد : 204,000 کیلومتر قیمت : 12,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دوو، سیلو، 1381

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، سیلو، 1382

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، سیلو، 1377

سمنان - 4 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1381

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
17,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1381

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دوو، سیلو، 1383

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1382

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دوو، سیلو، 1380

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir