فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 50,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
55,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

آذربایجان شرقی - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 6 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
24,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
14,700 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir