فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 50,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

تیبا، هاچ بک، 1394

گیلان - 5 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
23,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
58,500 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir