فروش لیفان X60 دنده ای در چهارمحال و بختیاری مدل 1394

لیفان، X60 دنده ای، 1394

چهارمحال و بختیاری

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 330,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
78,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

مازندران - 4 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

ایلام - 4 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
14,500 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

کرمانشاه - 3 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir