فروش لیفان X60 دنده ای در چهارمحال و بختیاری مدل 1394

لیفان، X60 دنده ای، 1394

چهارمحال و بختیاری

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 330,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1394

گلستان - 4 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
488,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
14 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir