فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
7,200 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
28,200,000
منبع آگهی
otex.ir