فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 1,200,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

کرمانشاه - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

خراسان رضوی - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir