فروش ساینا EX دنده ای در اصفهان مدل 1398

کارکرد : 8,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

آذربایجان شرقی - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
65,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

خراسان شمالی - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
34,500 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
otex.ir