فروش کیا ریو (مونتاژ) در خراسان رضوی مدل 1384

کارکرد : 356,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1386

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir