فروش سمند LX در تهران مدل 1393

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
15,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir