فروش پراید صندوق دار در خراسان رضوی مدل 1383

کارکرد : 480,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
25,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
1,111 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1374

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
327,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir