فروش پراید 131SE در تهران مدل 1393

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

همدان - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
45,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
17,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1398

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
otex.ir