فروش پراید 131SE در تهران مدل 1393

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1398

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1398

کرمانشاه - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
26,300 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir