فروش سمند LX در تهران مدل 1390

کارکرد : 38,000 کیلومتر قیمت : 65,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سمند، LX، 1395

فارس - 3 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
26,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir