فروش ساینا EX دنده ای در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 81,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
5,500 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir