فروش هیوندای جنسیس در فارس مدل 2011

کارکرد : حواله قیمت : 180,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
1,980,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
1,850,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir