فروش سمند LX در مازندران مدل 1394

سمند، LX، 1394

مازندران

کارکرد : 127,000 کیلومتر قیمت : 70,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
26,998 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1385

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

خراسان جنوبی - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1383

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
420,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
otex.ir