فروش رنو ساندرو اتوماتیک در اردبیل مدل 1396

کارکرد : 11,500 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1394

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
115,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir