فروش پراید هاچ بک در یزد مدل 1388

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1378

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
315,500 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1397

قم - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
124 کیلومتر
قیمت
16,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

اردبیل - 2 سال پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1374

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
259,000 کیلومتر
قیمت
5,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir