فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در خراسان رضوی مدل 1397

کارکرد : 10,600 کیلومتر قیمت : 320,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
134,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
165,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
100,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
7,300 کیلومتر
قیمت
156,000,000
منبع آگهی
otex.ir