فروش ساینا EX دنده ای در خراسان رضوی مدل 1397

کارکرد : 16,750 کیلومتر قیمت : 56,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
47,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
64,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
otex.ir