فروش سمند سورن ELX توربو در آذربایجان غربی مدل 1396

سمند، سورن ELX توربو، 1396

آذربایجان غربی

کارکرد : 52,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
39,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1397

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
9,100 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1396

خراسان شمالی - 2 سال پیش

کارکرد
16,500 کیلومتر
قیمت
42,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1395

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
95,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1395

آذربایجان غربی - 10 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir