فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2012

کارکرد : 133,000 کیلومتر قیمت : 505,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
503,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
275,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 3 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir