فروش هیوندای جنسیس در یزد مدل 2013

کارکرد : 59,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

آذربایجان شرقی - 4 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
172,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir