فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در بوشهر مدل 1396

کارکرد : 29,400 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1398

اردبیل - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
206,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

کردستان - 8 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir