فروش نیسان ماکسیما در آذربایجان غربی مدل 1385

نیسان، ماکسیما، 1385

آذربایجان غربی

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 174,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir