فروش نیسان ماکسیما در آذربایجان غربی مدل 1385

نیسان، ماکسیما، 1385

آذربایجان غربی

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 174,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

گیلان - 8 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
205,000 کیلومتر
قیمت
124,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
139,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir