فروش سمند LX EF7 در آذربایجان غربی مدل 1396

سمند، LX EF7، 1396

آذربایجان غربی

کارکرد : 39,000 کیلومتر قیمت : 73,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

کردستان - 2 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1391

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
59,000,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1389

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
44,200 کیلومتر
قیمت
51,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
otex.ir