فروش سمند LX در آذربایجان غربی مدل 1398

سمند، LX، 1398

آذربایجان غربی

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 77,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1386

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
279,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
22,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
27,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir