فروش سمند LX در آذربایجان غربی مدل 1398

سمند، LX، 1398

آذربایجان غربی

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 77,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1386

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
91,500 کیلومتر
قیمت
18,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1388

اردبیل - 3 سال پیش

کارکرد
10,200 کیلومتر
قیمت
187,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com