فروش هیوندای جنسیس در اصفهان مدل 2013

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 600,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

آذربایجان غربی - 2 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
650,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
399,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

هرمزگان - 4 سال پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
otex.ir