فروش هیوندای سوناتا در آذربایجان غربی مدل 2013

هیوندای، سوناتا، 2013

آذربایجان غربی

کارکرد : 91,000 کیلومتر قیمت : 368,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
77,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

آذربایجان غربی - 7 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
468,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
10,300 کیلومتر
قیمت
352,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
143,500,000
منبع آگهی
otex.ir