فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 57,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1393

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
21,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
28,005,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
1,600 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir