فروش نیسان تی ینا در آذربایجان غربی مدل 1391

نیسان، تی ینا، 1391

آذربایجان غربی

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 380,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

گلستان - 6 ماه پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir