فروش ساینا EX دنده ای در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 56,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1,100 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

سمنان - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,100,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

قم - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,400,000
منبع آگهی
otex.ir