فروش پراید صندوق دار در آذربایجان غربی مدل 1388

پراید، صندوق دار، 1388

آذربایجان غربی

کارکرد : حواله قیمت : 24,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
132 کیلومتر
قیمت
23,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1375

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
5,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
10,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir