فروش کیا اپتیما در بوشهر مدل 2014

کارکرد : 117,000 کیلومتر قیمت : 425,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
227,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
595,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir