فروش کیا اپتیما در بوشهر مدل 2014

کارکرد : 117,000 کیلومتر قیمت : 425,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

کرمانشاه - 8 ماه پیش

کارکرد
18,900 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

سمنان - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir