فروش سمند سورن ELX در اردبیل مدل 1394

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 74,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

خراسان جنوبی - 4 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

گیلان - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

بوشهر - 4 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1389

همدان - 4 سال پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

خوزستان - 4 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir