فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1398

کارکرد : حواله قیمت : 53,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
28,200,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1397

خوزستان - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

زنجان - 4 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1393

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
21,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
21,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir