فروش کیا سراتو 2000 در بوشهر مدل 2014

کارکرد : حواله قیمت : 317,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2015

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
183,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
199,500,000
منبع آگهی
otex.ir