فروش کیا سراتو 2000 در بوشهر مدل 2014

کارکرد : حواله قیمت : 317,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
143,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
10,500 کیلومتر
قیمت
177,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
11,500 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

یزد - 9 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
366,000,000
منبع آگهی
otex.ir