فروش هیوندای سوناتا در اردبیل مدل 2011

کارکرد : 166,000 کیلومتر قیمت : 328,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
322,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir