فروش هیوندای سانتافه در بوشهر مدل 2008

کارکرد : 208,000 کیلومتر قیمت : 227,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
316,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

کرمانشاه - 9 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir