فروش هیوندای سانتافه در بوشهر مدل 2008

کارکرد : 208,000 کیلومتر قیمت : 227,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
590,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
503,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
5,900 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2007

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
139,300 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
131,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
334,000,000
منبع آگهی
otex.ir