فروش سمند LX در گیلان مدل 1390

کارکرد : 169,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
15,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

فارس - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

قم - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir